Microsoft Wireless Charger - Af hensyn til din sikkerhed

background image

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og

regler, hvis du ikke overholder dem.

FORSTYRRELSER
Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke

funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE
Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR
Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til

brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.
HOLD ENHEDEN TØR
Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

3