Microsoft Wireless Charger - Märgutulede ja mitmeotstarbeline nupuga seotud toimingud

background image

Märgutulede ja mitmeotstarbeline nupuga seotud

toimingud

Kas soovite teada, mida laadimisaluse märgutuled tähendavad või mida saab teha

mitmeotstarbeline nupu abil?

Märgutule olekud

Pidev

Laadimine

Väljas

Teie telefoni või muu seadme aku on

täielikult laetud

Kiire vilkumine

Ilmnes laadimistõrge või ühendatud

toiteallikas ei anna piisavalt toidet

Korduvalt kaks korda vilkumine

Teade

Aeglane vilkumine

Laadimisalusega ühendatud telefoni aku on

tühjenemas

Mitmeotstarbeline nupu toimingud

Üks vajutus

Märgutule heleduse reguleerimine või

teatest keeldumine

Vajutamine enam kui 8 sekundi jooksul

Seotud seadmete loendi tühjendamine

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

9