Microsoft Wireless Charger - Ohutuse tagamine

background image

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla

kohalike seadustega vastuolus.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme

töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD
Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle

seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.
SEADE TULEB HOIDA KUIV
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

3