Microsoft Wireless Charger - Sisukord

background image

Sisukord

Ohutuse tagamine

3

Teave tarviku kohta

4

Klahvid ja muud osad

5

Telefoni laadimine

6

Teadete saamine

7

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

8

Märgutulede ja mitmeotstarbeline

nupuga seotud toimingud

9

Toote- ja ohutusteave

10

Autoriõigused ja muud teatised

11

Kasutusjuhend

Juhtmeta laadija DT-904

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

2