Microsoft Wireless Charger - Telefoni laadimine

background image

Telefoni laadimine

See on lihtne: laadimise alustamiseks asetage telefon või mõni muu Qi-ga ühilduv seade

laadimisalusele.
1. Ühendage laadimisaluse USB-kaabel ühilduva laadijaga, mis on ühendatud seinakontakti,

või sobiva USB-toiteallikaga.

2. Veenduge, et laadimisalus oleks suunaga ülespoole ja et alus oleks tühi.

3. Asetage oma telefon laadimisalusele. Märgutuli põleb, kui telefon laeb, ja kustub, kui aku

on täis.
Laadimisaluse ja laetava telefoni soojenemine laadimise ajal on täiesti tavaline. Kui

laadimisega on probleeme, hakkab märgutuli kiiresti vilkuma.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

6