Microsoft Wireless Charger - Meditsiinilised implantaatseadmed

background image

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja

meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama

järgmiste nõuannetega.

Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.

Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.

© 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

10

background image

Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.