Microsoft Wireless Charger - Laitteen ylläpito ja huolto

background image

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät

elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.

Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö

voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelo on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-

yhteensopiva.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.

Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta.

Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka

saattaa vahingoittaa laitetta.

Älä avaa laitetta.

Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten

vastaisia.

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.

Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos laite ei toimi

kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset

valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan

kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta

www.microsoft.com/mobile/recycle.
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,

että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä

tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa

lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta

www.microsoft.com/mobile/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa

www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.