Microsoft Wireless Charger - Indikatoriaus lemputės ir daugiafunkcio klavišo veiksmai

background image

Indikatoriaus lemputės ir daugiafunkcio klavišo

veiksmai

Svarstote, ką reiškia įvairios įkrovimo plokštės lemputės arba kam skirtas daugiafunkcis

klavišas?

Indikatoriaus lemputės švietimo būdas

Pastoviai šviečia

Įkraunama

Nešviečia

Telefono ar kito prietaiso baterija visiškai

įkrauta

Mirksi

Įkrovimo klaida arba prijungtas maitinimo

šaltinis negali suteikti reikiamo energijos

kiekio

Dvigubai pakartotinai mirksi

Įspėjimas

Lėtai mirksi

Telefono, prijungto prie įkrovimo plokštės,

baterija senka

Daugiafunkcio klavišo veiksmai

Paspauskite vieną kartą

Koreguojamas indikatoriaus lemputės

ryškumas arba atmetamas įspėjimas

Palaikykite nuspaudę daugiau nei 8

sekundes

Išvalomas suporuotų prietaisų sąrašas

© 2015 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

9