Microsoft Wireless Charger - Prietaiso priežiūra

background image

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

elektrines grandines. Prietaisui sušlapus, leiskite jam išdžiūti.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nesuderinamus kroviklius gali kilti

gaisro, sprogimo arba kiti pavojai. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio.

Nebandykite įkrauti prietaiso, kurio akumuliatoriaus korpusas pažeistas, skilęs arba atviras, arba prietaiso, kuris

nėra suderinamas su „Qi“.

Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.

Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą.

Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis

drėgmė ir jį sugadinti.

Prietaiso negalima atidaryti.

Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės

aktus.

Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.

Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į

artimiausią įgaliotąją taisyklą.
Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo

punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso

medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje

www.microsoft.com/mobile/recycle.
Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad

visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo

punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.microsoft.com/mobile/support.

Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.microsoft.com/mobile/

ecoprofile.