Microsoft Wireless Charger - Jūsu drošībai

background image

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar likumiem

un noteikumiem.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības

kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft

Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.
SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

3