Microsoft Wireless Charger - Par Bluetooth savienojumiem

background image

Par Bluetooth savienojumiem

Varat izmantot Bluetooth, lai izveidotu bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm,

piemēram, mobilajiem tālruņiem.
Ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamībā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt

10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var traucēt šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskās

ierīces.
Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 4.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci

saņemsit no to ražotājiem.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

8