Microsoft Wireless Charger - Paziņojumu saņemšana

background image

Paziņojumu saņemšana

Lai saņemtu paziņojumus par zemu tālruņa akumulatora uzlādes līmeni, neatbildētiem

zvaniem vai ziņojumiem un citām lietām, savienojiet pārī uzlādes plati ar tālruni, izmantojot

NFC vai Bluetooth.
Pārliecinieties, vai uzlādes plate ir pievienota strāvas avotam.
Papildinformāciju par to, kā ieslēgt NFC vai Bluetooth, skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
1. Izmantojot NFC, salieciet kopā uzlādes plates un tālruņa NFC apgabalus.
Izmantojot Bluetooth, atkarībā no tālruņa pieskarieties pie Iestatījumi > Ierīces > Bluetooth

vai Iestatījumi > Bluetooth un atlasiet uzlādes plati.
2. Ja tiek prasīts, pieskarieties pie savienot pārī.

3. Tālruņa programmu izvēlnē pieskarieties pie Ierīces, atlasiet uzlādes plati un pieskarieties

pie Pielāgot. Pēc tam izvēlieties, kā gribat saņemt uzlādes plates paziņojumus.
Lai pielāgotu indikatora spilgtumu vai noņemtu paziņojumu, nospiediet daudzfunkciju

taustiņu. Lai notīrītu Bluetooth pāra izveidi, nospiediet un vairāk par 8 sekundēm turiet

nospiestu daudzfunkciju taustiņu.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

7