Microsoft Wireless Charger - Indicatielampjes en acties van de multifunctietoets

background image

Indicatielampjes en acties van de multifunctietoets

Wilt u weten wat de verschillende lampjes op uw laadplaat betekenen of wat de

multifunctietoets doet?

Patronen van het indicatielampje

Ononderbroken

Opladen

Uit

De batterij van uw telefoon of ander

apparaat is volledig opgeladen

Snel knipperend

Oplaadfout of de aangesloten stroombron

kan niet voldoende stroom leveren

Tweemaal herhaaldelijk knipperen

Melding

Langzaam knipperen

Het batterijniveau van de telefoon die met de

laadplaat is verbonden is laag

Acties van de multifunctionele toets

Eenmaal indrukken

De helderheid van het indicatielampje

aanpassen of een melding sluiten

Meer dan 8 seconden indrukken

De lijst met gekoppelde apparaten

leegmaken

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

9