Microsoft Wireless Charger - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid

3

Over uw accessoire

4

Toetsen en onderdelen

5

Uw telefoon opladen

6

Meldingen ontvangen

7

Over Bluetooth-connectiviteit

8

Indicatielampjes en acties van de

multifunctietoets

9

Product- en veiligheidsinformatie

10

Copyrights en andere

vermeldingen

11

Gebruikershandleiding

Draadloze lader DT-904

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

2