Microsoft Wireless Charger - Uw telefoon opladen

background image

Uw telefoon opladen

Het is eenvoudig: plaats uw telefoon of een ander Qi-compatibel apparaat op de laadplaat

om te beginnen met opladen.
1. Sluit de USB-kabel van uw laadplaat aan op een compatibele lader die op een stopcontact

is aangesloten of op een geschikte USB-stroombron.

2. Zorg ervoor dat de laadplaat naar boven is gericht en dat zich niets op de plaat bevindt.

3. Plaats uw telefoon op de laadplaat. Het indicatielampje brandt tijdens het opladen van de

telefoon en gaat uit wanneer de batterij vol is.
Het is normaal dat de laadplaat en de telefoon warm worden tijdens het opladen. Als er een

probleem met het opladen is, knippert het indicatielampje snel.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

6