Microsoft Wireless Charger - Wszczepione urządzenia medyczne

background image

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów

wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali).

Osoby z takimi urządzeniami powinny:

Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze

większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.

Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy

rozstrzygnąć z lekarzem.