Microsoft Wireless Charger - Informacje o łączności Bluetooth

background image

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi

kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.
Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie

może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócane przez przeszkody, takie jak

ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 4.0. Informacje o kompatybilności tego

urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8

background image

Diody wskaźnika i działania wykonywane przy

użyciu klawisza wielofunkcyjnego

Zastanawiasz się, co oznaczają różne światła na podstawce do ładowania albo do czego służy

klawisz wielofunkcyjny?

Objaśnienie znaczenia diod wskaźnika

Ciągłe światło

Trwa ładowanie

Wył.

Bateria telefonu lub innego urządzenia jest

całkowicie naładowana

Szybko miga

Błąd ładowania lub podłączone źródło

zasilania nie jest wystarczające

Miga dwa razy kilkakrotnie

Powiadomienie

Powoli miga

Niski poziom naładowania baterii telefonu

podłączonego do podstawki