Microsoft Wireless Charger - Întreținerea aparatului

background image

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în

funcțiune.

Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe

care corodează circuitele electronice. Dacă dispozitivul se umezește, lăsați-l să se usuce.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea unor încărcătoare

incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. Nu folosiți niciodată un încărcător

deteriorat.

Nu încercați să încărcați un dispozitiv cu carcasă de baterie deteriorată, spartă sau deschisă sau un dispozitiv care

nu este compatibil cu Qi.

Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.

Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul.

Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma

condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.

Nu deschideți aparatul.

Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind

aparatele radio.

Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.

Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Dispozitivul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă

aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.
Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatoarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare

specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate

materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa

www.microsoft.com/mobile/recycle.
Simbolul coș de gunoi barat

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate

produsele electrice și electronice, precum și bateriile se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați

aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare,

luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.microsoft.com/mobile/support. Pentru informații

suplimentare despre caracteristicile ecologice ale dispozitivului, consultați www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.