Microsoft Wireless Charger - Aparate medicale implantate

background image

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe

minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să

respecte următoarele reguli:

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

10

background image

Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.

Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.

Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.

Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați

medicul dumneavoastră.