Microsoft Wireless Charger - Pentru siguranța dvs.

background image

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau

poate încălca legislația și reglementările locale.

INTERFERENȚE
Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta

performanțele.

SERVICE CALIFICAT
Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACUMULATOARE, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII
Folosiți numai acumulatoare, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft

Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse

incompatibile.

PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ
Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

3