Microsoft Wireless Charger - Vsajene medicinske naprave

background image

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev)

od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

10

background image

naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;

naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;

naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega

zdravnika.