Microsoft Wireless Charger - Lučke in večfunkcijska tipka

background image

Lučke in večfunkcijska tipka

Se sprašujete, kaj pomenijo različne lučke na napajalni plošči oz. kaj lahko naredite z

večfunkcijsko tipko?

Vzorci lučke

Neprekinjeno

Polnjenje

Izklopljeno

Baterija telefona ali druge naprave je

popolnoma polna

Hitro utripanje

Napaka pri polnjenju ali pa povezani vir

električne energije ne zagotavlja zadostnega

napajanja

Ponavljajoče se dvojno utripanje

Obvestilo

Počasno utripanje

Baterija telefona, povezanega z napajalno

ploščo, je skoraj prazna

Dejanja z večfunkcijsko tipko

Pritisnite enkrat

Nastavite svetlost lučke ali opustite obvestilo

Pritisnite za več kot osem sekund

Počistite seznam seznanjenih naprav

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

9