Microsoft Wireless Charger - Prejemanje obvestil

background image

Prejemanje obvestil

Če želite na primer prejemati obvestila o skoraj prazni bateriji telefona, neodgovorjenih klicih

ali sporočilih in drugem, seznanite napajalno ploščo s telefonom prek funkcije NFC ali

Bluetooth.
Preverite, ali je napajalna plošča priključena v vir napajanja.
Če želite več informacij o vklopu funkcije NFC ali Bluetooth, glejte priročnik za uporabo

telefona.
1. Če uporabljate NFC, se z območjem NFC telefona dotaknite območja NFC napajalne plošče.
Če uporabljate Bluetooth, v telefonu tapnite Nastavitve > Naprave > Bluetooth ali

Nastavitve > Bluetooth in izberite napajalno ploščo.
2. Po potrebi tapnite seznani.

3. V meniju aplikacij v telefonu tapnite Pripomočki, izberite napajalno ploščo in tapnite

Prilagodi. Nato izberite način obveščanja za napajalno ploščo.
Če želite nastaviti svetlost lučke ali opustiti obvestilo, pritisnite večfunkcijsko tipko. Če želite

izbrisati seznanitve Bluetooth, pritisnite večfunkcijsko tipko za več kot osem sekund.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

7