Microsoft Wireless Charger - Za vašo varnost

background image

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z

lokalnimi zakoni in predpisi.

INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba

Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih

izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA
Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

3