Microsoft Wireless Charger - Indikatorlampor och åtgärder för flerfunktionsknappen

background image

Indikatorlampor och åtgärder för

flerfunktionsknappen

Undrar du vad de olika lamporna på din laddningsplatta betyder eller vad

flerfunktionsknappen gör?

Mönster för indikatorlampan

Kontinuerligt

Laddar

Av

Telefonens eller annan enhets batteri är

fulladdat

Blinkar snabbt

Laddningsfel eller den anslutna strömkällan

kan inte ge tillräckligt med ström

Blinkar två gånger upprepade gånger

Meddelande

Blinkar långsamt

Batteriet i telefonen som är ansluten till

laddningsplattan är låg

Åtgärder för flerfunktionsknappen

Tryck en gång

Justera indikatorlampans ljusstyrka eller

avvisa ett meddelande

Håll ned i mer än 8 sekunder

Töm listan med kopplade enheter

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

9