Microsoft Wireless Charger - Ta väl hand om enheten

background image

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska

kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier

kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare.

Försök inte ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är

kompatibel med Qi.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.

Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.

Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på

insidan, vilket kan skada enheten.

Öppna inte enheten.

Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.

Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Ta enheten till närmaste

kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.
Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper

du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas

som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.microsoft.com/mobile/

recycle.
Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska

produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i

det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.microsoft.com/

mobile/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på

www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.