Microsoft Wireless Charger - Cihazınızı dikkatli kullanın

background image

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, șarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Așağıdaki öneriler cihazınızı çalıșır durumda tutmanıza

yardımcı olur.

Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek

mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.

Șarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Șarj cihazlarının hatalı kullanımı veya uyumsuz șarj

cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Hasar görmüș bir șarj cihazını

asla kullanmayın.

Hasarlı, çatlak veya açık bir gövdeye sahip ya da Qi ile uyumlu olmayan cihazları şarj etmeye çalışmayın.

Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza zarar verebilir.

Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem olușarak cihaza

zarar verebilir.

Cihazı açmayın.

Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilișkin düzenlemeleri ihlal edebilir.

Cihazı ya da pili düșürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.

Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumușak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Uzun süren bir ișlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihaz gerektiği gibi çalıșmıyorsa, cihazı en

yakın yetkili servise götürün.
Geri Dönüșüm

Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmıș elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman

tahsis edilmiș toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri

dönüștürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Ürünlerinizi nasıl geri dönüștüreceğinizi www.microsoft.com/mobile/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.
Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı ișareti bulunan tekerlekli çöp kutusu

size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları

gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamıș diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüștürülmek üzere

ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüșüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danıșın veya

www.microsoft.com/mobile/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için

bkz. www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.