Microsoft Wireless Charger - İmplant tıbbi cihazlar

background image

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3

santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.

© 2015 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır.

10

background image

Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.

Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.