Microsoft Wireless Charger - Інформація про авторські права та інші повідомлення

background image

Інформація про авторські права та інші

повідомлення

Декларація відповідності

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей DT-904 виріб відповідає основним вимогам та іншим

відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті

www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.
Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним

законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону

заборонено.
Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо

виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до

продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft

Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без

попереднього повідомлення.
У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її

ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові,

подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.
Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без

попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile

дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-

які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.
Повідомлення Федеральної комісії зв’язку/Міністерства промисловості Канади
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку (FCC) та RSS-стандартам

звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється

двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має

приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у

роботі. Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Будь-які зміни

або модифікації конструкції, прямо не схвалені компанією Microsoft Mobile, можуть призвести до анулювання

права користувача на використання цього обладнання.
Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно

до частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих

перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати

радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено й використовується всупереч інструкціям,

воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв’язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

11

background image

виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- й телесигналу,

що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих

перешкод:

переорієнтувати або перемістити приймальну антену;

збільшити відстань між обладнанням і приймачем;

підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);

звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

ПРИМІТКА. Заява Федеральної комісії зв’язку щодо радіоактивного випромінювання. Це обладнання відповідає

обмеженням, встановленим Федеральною комісією зв’язку для неконтрольованих середовищ. Цей передавач

не слід розташовувати поблизу або використовувати в поєднанні з іншою антеною або передавачем.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft

Mobile is under license.
The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

12