Hỗ trợ Microsoft Wireless Charger

background image

Hướng dẫn Sử dụng

Bộ sạc Không dây DT-904

Số phát hành 2.0 VI