Microsoft Wireless Charger - Thông tin về pin và bộ sạc

background image

Thông tin về pin và bộ sạc

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho thiết bị này.